ที่นอนเป่าลมดีๆมีขายแล้วจ้า

แบบฟอร์ม 59-2 คือ แบบฟอร์มที่รายงานการเปลี่ยนแปลงหุ้นของผู้บริหารบริษัท คู่สมรส และ บุตรที่ษังไม่บรรลุนิติภาวะ1ของบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มผู้มีส่วนที่นอน3.5ฟุต บิ๊กซี ไต้เสียในกิจการ ไม่ว่าจะไต้มาเพิ่มหรือ โอนออกหรือจำหน่าย แม้แต่หุ้นเดียว ก็จะต้องรายงานให้กลต.ทราบ

แบบฟอร์มที่งหมดนี้ ถ้ามีแจ้งเข้ามาที่ กลด. ก็จะมีแจ้งบอกนักลงทุนในข่าวที่ประกาศจากตลาด หค้กทรัพย์แห่งประเทศ1ไทย ใน website ตลาดหค้กทรัพย์เหมือนเดิม โดยกดเข้าไปดูในข่าวของหุ้นต้ว นั้นๆ และถ้าเราอยากทราบข้อมูลย้อนหค้ง ถอยไปหลายๆ ปี เราก็สามารถกดลูไต้ใน website ของ กลต.

แล้วจะต้องถ้งวลอะไรถ้บกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ล่ะ?? เพราะถ้าเค้าขายออกไปเราก็ทราบอยู่ดี.. สิ่งที่ต้องถ้งวลก็คือ บางบริษัทนั้น กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจจะไม่ไต้เป็นผู้บริหารบริษัท และมีการ กระจายหุ้นออกมามีเป็นหางว่าว คือ ถือถ้นไม่เกิน 5% แต่ถือถ้นหลายคน จึงไม่ต้องแจ้ง กลต. ถ้าเจอ บริษัทที่มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นแบบนี้ให้ระค้งเอาไว้ เพราะที่นอน3.5ฟุต โลตัส เวลาที่เค้าแอบขายออกมา เราจะ ไม่รัตว ซึ่งม้กจะ เกิดถ้บหุ้แที่มีขนาดกลางและ1ขนาดเล็ก ที่มีผลประกอบการที่1ไม่ดีนัก และมีราคาที่ขึ้นลงหวือหวาผํนผวน เพราะอาจมีการเอาหุ้นมาท่าราคากินส่วนต่าง..

ในการนี้ ผมจึงขออนุญาตย้อนกล้บไปใน 2 ตอนก่อนหน้าที่ผมไต้ท่าการวิเคราะห์หุ้น STOCK 1 และ STOCK 2 ผมจะบอกว่า หุ้น STOCK 1 มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถืออยู่รวมถ้น 60-70% ในขณะที่หุ้น STOCK 2 มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถืออยู่เพียง 25% เท่านั้นที่นอน 3.5 ฟุต indexซึ่งถ้าลองย้อนกสับไปลู งบการเงินและการวิเคราะห์หุ้น STOCK 1 และ STOCK 2 เราก็อาจจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ แตกต่างถ้นไต้ชัดเจนยิ่งขึ้น..

สรุปที่นอน 3.5 ฟุต ยี่ห้อไหนดี ความคิดในบทนี้- การดูสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีความสำสัญมากในการเข้าลงทุน เพราะกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้บริหารบริษัท มีกทราบดีถึงสภาพของกิจการและเป็นผู้มีสัวนใต้เสีย โดยตรง การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นจะบ่งบอกถึงนัยยะบางอย่างได้รวมไปถึงการที่กลุ่มผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ถือหุ้นในสัดส่วนที่มาก ก็ย่อมแสดงถึงความเชื่อมีนไนอนาคต1ของกิจการอีกด้วย..

หล”งจากที่เราได้เรียนรู้อะไรมามากต่อมากแล้ว ถึงเวลาที่เราจะต้องนำความรู้ของเราไปสู่การ ปฏิบํติแล้ว ต”งแต่บทนี้ไปจะบอกวิธีทางแบบสำเร็จรูปทีเดียวสำหรับการหาหุ้นปนัผลที่ดีที่นอน 3.5 ฟุต แบบไหนดี  อย่างไรก็ตาม ผมจะ ไม่เจาะจงลงไปในหุ้นด้วใดด้วหนึ่ง เพื่อมิให้เป็นการ